DISTILATORI PENTRU SOLVENȚI

SERIA INDUSTRIAL

Aparatele din Seria Industrial sunt Distilatoare care permit curățarea și reutilizarea solventului murdar din operațiile de spălare și degresare. Profitând de principiul distilației simple, se separă contaminanții (rășini, polimeri, pigmenți, vopseluri, uleiuri etc.) de solventul inițial. Fierberea solventului poluat are loc în interiorul unui fierbător de care se înfășoară o manta ce conține ulei diatermic, încălzit de rezistențe electrice.
Vaporii produși sunt conduși într-un condensator răcit cu aer sau răcit cu apă.
Solventul astfel condensat este colectat direct într-un rezervor pentru a fi refolosit.

Controlul cu microprocesor studiat și fabricat de Formeco permite producerea în cicluri continue sau secvențiale, încărcarea și descărcarea automată. De asemenea, permite utilizarea optimă a utilajelor, indiferent de tipul de produs prelucrat. Procesul, care poate fi împărțit în mai multe segmente, până la maximum șase, permite ajustarea valorilor de erogare împreună cu evoluția fenomenelor fizice induse.
În timpul procesului, instalația va fi capabilă să se adapteze la caracteristicile produsului sau amestecului unic și în particular la căldura specifică, la căldura latentă de vaporizare, la presiunea de vapori și la intervalul de temperatură de distilare.

De fapt, această flexibilitate permite:
a) Un grad de separare lichid-lichid, lichid-solid și o uscare-concentrație a reziduurilor, la cele mai ridicate niveluri fizice posibile.
b) Intervenții corective și orientate în entitate și durata fenomenelor de anormale de formare a spumei.
c) liniaritatea și constanța diferenței de temperatură dintre tipul de încălzire și produsul prelucrat, chiar și cu diluanți cu un interval de temperatură de distilare deosebit de larg.
d) Posibilitatea de tratare în siguranță a solvenților și a contaminanților termolabili.

Multitudinea de setări, permițând intervenția asupra tuturor factorilor de risc în cauză, face ca instalațiile Formeco să fie adecvate pentru tratarea oricărui solvent inclus în clasele de temperatură T1 și T2, precum și la cerere T3.Un rotor cu racleți prezenți în fierbător, pe lângă o separare optimă a solventului de tratat, simplifică evacuarea contaminanților, evitând aderența la pereți, până când se obține un reziduu granular sub formă de pulbere.

Supradimensionarea capacității geometrice în raport cu nivelul maxim de încărcare face posibilă realizarea unei separări perfecte a solvenților – contaminant, reducând fenomenele de târâre. Caracteristicile solventului tratat nu sunt alterate de proces, care poate fi repetat de nenumărate ori.

Aparatele pot fi echipate cu o unitate de generare a vidului, utilizată în mod normal pentru solvenți cu punct de fierbere ridicat sau pentru solvenți inflamabili cu punct de fierbere aproape de punctul de auto-aprindere.

PRODUSE

– SERIA STANDARD
– SERIA PROFESSIONAL
– SERIA INDUSTRIAL

TELEASISTENȚĂ

 

Cu ajutorul programului de asistență TELEASISTENȚĂ online, beneficiați de garanția de:

  • Control zilnic a parametrilor de proces (temperatura, presiunea, debit etc.).
  • Monitorizarea, cu intervenția promptă, în prezența alarmei.
  • Persoana responsabilă cu utilajul va fi contactată pentru intervențiile necesare pentru restabilirea procesului.
  • Editarea, de la distanță, a software-ului de gestiune Siemens PLC.
  • Raport lunar al tuturor parametrilor de proces, care evidențiază eventualele deviații și indicații privind termenele limită pentru lucrările de întreținere.
  • Garanția funcționării corecte a sistemului, atât pentru siguranța cât și pentru durata investiției dumneavoastră.

DISTILATORE   DQ 250

Capacitate utilă de încărcare: 250 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi

DISTILATORE   DQ 300

Capacitate utilă de încărcare: 300 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi

DISTILATORE    DQ 400

Capacitate utilă de încărcare: 400 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi

DISTILATORE     DQ 600

Capacitate utilă de încărcare: 600 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi

DISTILATORE   DQ 1200

Capacitate utilă de încărcare: 1200 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi

DISTILATORE   DQ 2200

Capacitate de încărcare utilă: 2200 litri

cicluri batch sau continue

Operare 24 de ore pe zi